Sunday, October 27, 2013

Decoupage lavender candles

There's first time for everything, right? Well, this is my first take at decoupaging candles. As far as I have seen online, it is not so common to do this type of decoupage, but I got a request and idea from a friend and that's how it started.
Postoji prvi put za sve, a ovo je moj prvi dekupaž na svećama. Koliko sam primetila, ovaj tip dekupaža se ne radi često, ali dobila sam ideju i molbu od drugarice i tako sam počela.
Actually, what my friend asked for was a candle with pressed flowers in it. But I don't do pressed flowers, don't have the expertise, nor the pressed flowers themselves to begin with, and absolutely no time to go hiking, collect flowers and do the pressing part. So I resorted to something familiar to me that can produce flowers on a candle - napkin decoupage.
Zapravo, drugarica je tražila sveću u koju su utisnuti sušeni cvetovi, ali s obzirom da se ne bavim sušenim cvećem, da ne znam kako se to radi, a i da nemam sušenog cveća niti vremena da odem u prirodu, uberem cveće i osušim ga, okrenula sam se nečemu što znam a može da proizvede cvetove na sveći - dekupažu.
I did very little research on the subject, given the fact that my candles won't be required to burn but will rather have ornamental purpose. I've used a regular napkin glue/polish on a wide white candles so that in case that they are lit, the flame doesn't come near the napkin.
Moram priznati da nisam mnogo istraživala ovu temu pošto nisam planirala da se sveće pale nego više da imaju ukrasnu ulogu. Koristila sam običan lepak/lak za salveta tehniku na širokim belim svećama, tako da čak i u slučaju da se sveća upali plamen ne dođe do salvete.
Big plus for candle decoupage: no need to prepare the surface if you get a plain white candle, no painting base coats of white; much faster to get to the finished product.
Pozitivna strana dekupaža na svećama: nema potrebe za pripremom podloge ako se koristi bela sveća, nema prefarbavanja u belo, i mnogo se brže dolazi do gotovog proizvoda.
Small minus for candle decoupage: difficult to work with larger motifs because of the round and in some cases uneven surface; the background is always white (if you don't want to try painting on it or covering the whole surface with a napkin).
Negativna strana dekupaža na svećama: bilo bi teško raditi sa nekim većim motivom zbog zaobljene podloge koja može ponekad da bude i neravna, a pozadina je uvek bele boje (osim ako ne želite da se upetljavate u farbanje sveća ili oblaganje cele sveće salvetom).
I have also made a coaster for each candle, just in case. And it looks cooler this way, I think.
Uz svaku sveću sam takođe napravila i podmetač, za svaki slučaj, ako vosak curi negde. A i sviđa mi se ovako ukompletirano.
Enough talk, the results are here:
Bilo je dosta priče, evo rezultata:3 comments:

Marina NS said...

Draga moja,
Sveće izgledaju veoma, veoma lepo i dekorativno.
Postala si pravi majstor decoupage-a i u iščekivanju sam tvojih novih radova.
Pozdravčići, Marina :)

Snežana Maricic said...

Divne su sveće, savršeno si uradila.
zašto se nisi mene setila za presovano cveće i bilje? Imam ga zaista puno, pa ako zatreba, javi da šaljem.
Kiss!

Villa-loredana said...

Prava majstorica, i točno za sve postoji prvi put ali te toka uhvati kao ljepilo i ne možeš se odvojiti. Ugodan rad na novim pokušajima. Loredana.