Monday, December 19, 2011

Winter inchies (Monday)

The final instalment od the story of a crazy creative weekend takes place on Sunday and Monday evening and is all about Winter Inchie Swap organized by Katherine Art Jewelry.
Poslednji deo priše o jednom ludom kreativnom vikendu završava se sa nedeljom i ponedeljkom i za temu ima zimsku trampu inčića koju je organizovala Katherine.
Those days I was in a chaos, million things to do, other million on my mind, another million to get used to, and that's why I did everything at the last possible moment. It took two very late nights to finish everything in time and send it by the deadline, but it was so worth it!
My first inchies swap, my first works with FIMO polymer clay - it was all a great experience. This is how my 20 (don't ask!) inchies looked like before I've sent them.
Tih dana sam bila u haosu, imala sam milion stvari da uradim, milion stvari u glavi, i još milion onih na koje sam morala da se priviknem, i zbog toga sam radila inčiće u posednji čas. Za sve ovo su bile potrebne dve veoma duge noći da bih sve završila na vreme i poslala inčiće u roku, ali definitivno je vredelo!
Moja prva razmena inčića i moji prvi radovi sa FIMO polimerskom glinom bili su jedno sjajno iskustvo. Evo kako je izgledalo mojih 20 (ne pitajte!) inčića pre nego što sam ih poslala. 
I really hope that their recipients liked them. I know that I'm no expert in this but I really did my best so that these little guys don't end up ashamed amongst their peers.
And let me tell you, the peers are fantastic! I was ecstatic when they arrived, and I watched them for a very long time enjoying each one of them and admiring the works of other participants. Some of them are simply mind blowing!
Iskreno se nadam da su se dopali njihovim novim vlasnicima. Vrlo sam svesna da nisam ekspert na ovom polju ali potrudila sam se najviše što sam mogla da se ove moje mališe ne bi postidele u društvu svojih drugara.
I da vam kažem, društvo im je bilo i te kakvo! Bila sam van sebe kad su stigli i nisam mogla da prestanem da ih gledam i divim se radovima ostalih učesnika. Neki od njih su da vam stane pamet!
There's no need to say that this is something that I'll definitely do again. Now I have a bit more experience and a lot of drive to participate in the next one!
Ne moram ni da kažem da je ovo nešto što ću svakako da ponovim. Sad imam malo više iskustva i ogromnu želju da učestvujem i u sledećoj trampi!

Thursday, December 08, 2011

Little fair of beautiful things (Sunday)

Sunday continues the tradition of that weekend with the visit to the 15th Mali sajam lepih stvari (Little fair of beautiful things) in Studio M in Novi Sad. The Little fair is one of my favourite events and try not to miss an opportunity to go there, see many crative pepople and their beautiful works all in one place. I took a few pictures, looked around, and went for a coffee with my friends. Here's the sneak peak of the Little fair, and I invite you to come and see it for yourselves if you have a chance!
Taj čuveni kreativni vikend se nastavio sa nedeljom i posetom 15. Malom sajmu lepih stvari u holu Studija M u Novom Sadu. Mali sajam je jedno od mojih omiljenih dešavanja u gradu i trudim se da ne propustim priliku da odem i obiđem ga, vidim kreativce i njihove radove sve na jednom mestu. Uslikala sam nekoliko fotografija, pogledala čega sve ima, i završila sa drugaricama na kafi. Evo da vidite kako je bilo na Malom sajmu, a ako budete u prilici dođite i sami da ga vidite!
On that Sunday I've also started doing my inchies for the inchies swap, but that is a story for Moday too i.t. for the next post.
U tu nedelju sam takođe krenula da pravim svoje inčiće za razmenu, ali to je priča koja se proteže i na ponedeljak, što znači da će imati svoj poseban post. :)