Sunday, July 24, 2011

Sweet Summer Swap Finale

I think that everyone has already wrote this post - a post about gifts they have exchanged with their pairs on Sweet Summer Swap. Well, this is one written by me.
Mislim da su do sada već svi napisali jedan ovakav post - post o poklonima koje su razmenili sa svojim parovima u okviru Sweet Summer Swap-a. E, pa, ovo je moj post na tu temu!
As I have already written, this is the first swap I've participated in, and it has been so much fun! I'll definitely do this more often in the future.
Kao što sam ranije već pisala, ovo je bio prvi swap u kome sam ikada učestvovala, i bio je fenomenalan i jako zabavan! Ubuduće ću definitivno češće učestvovati.
This is why I loved participating in this swap (and, form now on, in swaps in general):
- you get to create work on a specific subject - it is a challenge,
- you also have time constraints - another challenge,
- you know that you're sending your works to another crafts person who will probably see all your mistakes although they'll be nice and say only good things about your work ('cause crafts people are great people) - more challenge,
- your work will be displayed together with the works of others and you want your work to be on their level, or at least close to it - how's that for a challenge,
but best of all:
- you get to know your fellow craftsmen (or, rather, crafts-ladies), great people all of them, as I've already said,
- you get to gain some friends too,
- you have the opportunity to give a gift to someone and make them happy (hopefully),
- and you end up feeling great and happy yourself for this amazing experience!
Evo samo nekih od razloga zbog kojih mi je bilo super ovo učešće u swap-u (a to važi i za sve buduće swap-ove):
- potrebno je napraviti radove na zadatu temu - a to može biti izazov,
- imate postavljeno vremensko ograničenje - što je takođe izazov,
- svesni ste toga da svoj rad šaljete nekom ko je takođe kreativac i čije izvežbano oko će verovatno primetiti sve vaše greške, ako će oni naravno biti fini i ljubazni i reći samo najbolje o njemu (jer kreativci su generalno divni ljudi!) - eto još izazova,
- znate da će vaš rad biti prikazan zajedno sa radovima drugih učesnika, i želećete da on bude na istom (ili baremn približnom) nivou - e, zar to tek nije izazov,

ali najbolje od svega jeste:
- imate priliku da bolje upoznate druge kreativce (ili, možda je bol
je reći, kreativke), koji su svi divni ljudi (kao što sam već rekla),
- imate priliku da steknete nove prijatelje,
- takođe imate i priliku da nekom poklonite nešto i da ga obradujete,
- i an kraju i sami možete da se osećate dobro i da budete srećni zbog jednog novog lepog iskustva!
You can see all the works from all participants on Medena's blog. She has been and amazing organizer and coordinator!
Radove svih učesnika možete videti kod Medene na blogu, koja je bila sjajan organizator i koordinator!

***
My partner in the swap was Rea from **Sve moje... Nešto!** blog. I love the gifts she sent me, so creative and cool and useful. The real reason why I haven't written this post earlier is because my gift to Rea was traveling a long time. But now that it has reached its destination, I'm happy to share the pictures of our swap:
Moj partner u ovom swap-u je bila Rea sa bloga **Sve moje... Nеšto!**. Radovi koje je poslala mi se jako dopadaju zato što su kreativni, cool i korisni. Razlog zbog kojeg nisam do sada napisala ovaj post jeste taj što je moj poklon za Rea-u dugo putovao. Ali sada kada je stigao na svoju destinaciju, jako sam srećna da podelim sa svima slike našeg swap-a:


***
I'll write more about my works for this swap in next posts.
Više o svojim radovima koje sam pripremila za ovaj swap pisaću u narednim postovima.

Tuesday, July 12, 2011

Wedding card - reds and hearts

I have already showed off the bun cake I've made for my friends' wedding. Now it's turn for their wedding card that I've created.
There's nothing much to talk about: love is love, a wedding is a wedding, a card is a card, and the colour is RED. Pictures will tell everything else! :)
Već sam se hvalila sa kuglofom koji sam napravila za svadbu mojih prijatelja. Sada je došla na red čestitka koju sam im napravila.
Nema tu mnogo šta da se priča: ljubav je ljubav, svadba je svadba, čestitka je čestitka, a boja je CRVENA. Slike će vam reći sve ostalo! :)