Tuesday, February 25, 2014

Two workshops in two days

YES! It is true! After the longest time of no-time-to-do-anything, we stole away two windy and stormy afternoons for ourselves, a special occasion, to spend nice time together and to do something nice. After all, the nicest time is when you spend it with family. Marina and I were working on one very special gift while my mom was making her first steps doing decoupage on glass.
DA! Naslov je tacan, posle vremena i vremena nemanja vremena, ukrali smo dva vetrovita olujna popodneva jednim specijalnim povodom, a i da se malo druzimo i radimo nesto lepo. U krugu porodice je, naravno, uvek najlepse. Marina i ja smo pravile jedan poseban poklon, a mama je pravila svoje prve korake dekupaza na staklu.

And here are the pictures to show how great crew we were!
Evo slikica da se vidi kakva smo vredna ekipica bili!

Sunday, October 27, 2013

Decoupage lavender candles

There's first time for everything, right? Well, this is my first take at decoupaging candles. As far as I have seen online, it is not so common to do this type of decoupage, but I got a request and idea from a friend and that's how it started.
Postoji prvi put za sve, a ovo je moj prvi dekupaž na svećama. Koliko sam primetila, ovaj tip dekupaža se ne radi često, ali dobila sam ideju i molbu od drugarice i tako sam počela.
Actually, what my friend asked for was a candle with pressed flowers in it. But I don't do pressed flowers, don't have the expertise, nor the pressed flowers themselves to begin with, and absolutely no time to go hiking, collect flowers and do the pressing part. So I resorted to something familiar to me that can produce flowers on a candle - napkin decoupage.
Zapravo, drugarica je tražila sveću u koju su utisnuti sušeni cvetovi, ali s obzirom da se ne bavim sušenim cvećem, da ne znam kako se to radi, a i da nemam sušenog cveća niti vremena da odem u prirodu, uberem cveće i osušim ga, okrenula sam se nečemu što znam a može da proizvede cvetove na sveći - dekupažu.
I did very little research on the subject, given the fact that my candles won't be required to burn but will rather have ornamental purpose. I've used a regular napkin glue/polish on a wide white candles so that in case that they are lit, the flame doesn't come near the napkin.
Moram priznati da nisam mnogo istraživala ovu temu pošto nisam planirala da se sveće pale nego više da imaju ukrasnu ulogu. Koristila sam običan lepak/lak za salveta tehniku na širokim belim svećama, tako da čak i u slučaju da se sveća upali plamen ne dođe do salvete.
Big plus for candle decoupage: no need to prepare the surface if you get a plain white candle, no painting base coats of white; much faster to get to the finished product.
Pozitivna strana dekupaža na svećama: nema potrebe za pripremom podloge ako se koristi bela sveća, nema prefarbavanja u belo, i mnogo se brže dolazi do gotovog proizvoda.
Small minus for candle decoupage: difficult to work with larger motifs because of the round and in some cases uneven surface; the background is always white (if you don't want to try painting on it or covering the whole surface with a napkin).
Negativna strana dekupaža na svećama: bilo bi teško raditi sa nekim većim motivom zbog zaobljene podloge koja može ponekad da bude i neravna, a pozadina je uvek bele boje (osim ako ne želite da se upetljavate u farbanje sveća ili oblaganje cele sveće salvetom).
I have also made a coaster for each candle, just in case. And it looks cooler this way, I think.
Uz svaku sveću sam takođe napravila i podmetač, za svaki slučaj, ako vosak curi negde. A i sviđa mi se ovako ukompletirano.
Enough talk, the results are here:
Bilo je dosta priče, evo rezultata:Saturday, December 22, 2012

My first decoupage hair brushes

This is how I spent my late summer vacation in the city - creatively! I've made these decoupage hair brushes two during one of the little summer family decoupage workshops I've already written about.
Ovako sam ja provela svoj godišnji odmor u gradu - kreativno! Ove dve četke za kosu ukrašene dekupaž tehnikom sam napravila na jednoj od naših malih porodičnih radionica o kojima sam već pisala.

I've seen others doing decoupage on plain wooden hair brushes and having had a couple in my repro stack, I've decided to give them a try. I was also insipred by my aunt Marina's work and the decoupage hair brushes that she had made before.
Viđala sam da ljudi rade dekupaž na običnim drvenim četkama za kosu i pošto sam imala nekoliko u mom šteku reporomaterijala, odlučila sam da probam. Inspiracija mi je takođe došla i od moje tetke Marine i dekupaž četki koje je ona već pravila.

What I did with the brushes is good old napkin decoupage with some additional acrylic colours, glitter, 3D gels and ribbons. I must say that I LOVED making these brushes, they might be my favourite objects to do decoupage on. They are so much fun, give lots of space for creative solutions and new ideas, and they also make great gifts. I've made a couple more on other workshops and I also plan to do new ones these days. You'll see them soon!
Četke sam radila u staroj dobroj salveta tehnici sa dodatkom aktilnih boja, glitera, 3D gela i trakica. Moram da kažem da mi se MNOGO dopalo ukrašavanje četki, čak bih rekla da su mi postale omiljeni predmet za dekupaž. Zabavne su, ostavljaju prostora za kreativnost i nove ideje, a takođe su i odlične kao pokloni. Pored ovih, napravila sam još nekoliko a planiram da pravim još par novih u skorije vreme. Uskoro ćete imati priliku da ih vidite!