Friday, September 02, 2011

Sweet summer origami box

This is the box that I have made for Medena's Sweet summer swap. Now I'm writing this post to present the box itself properly.
Ovo je kutija koju sam napravila za Medenin Sweet summer swap. Ovaj post pišem da pretstavim kutiju kako je i red.
***
I chose to make something different, something ME, and the obvious choice was to do something that includes origami. The theme was sweet summer, hence I've chosen to use three origami models: a traditional sailboat, and blue fish and goldfish both models by Rick Beech (more details about these models can be found on my origami blog). For all models I've used one sided origami paper - kami. 
Želja mi je bila da napravim nešto drugačije, nešto u mom fazonu, i to je naravno moralo da bude nešto što uključuje origami. Pošto je tema bila sweet summer, izabrala sam tri origami modela: tradicionalnu jedrilicu, i plavu i zlatnu ribicu čiji je kreator Rick Beech (više o ovim modelima može se pročitati na mom origami blogu). Za sve modele sam koristila jednostrani origami papir.
Theme colors were pastels and that troubled me a lot, because for me summer is all about vibrant colors - blues, all flower colors, greens etc. So I had to compromise with myself, allowing only some indigo as a basic color behind crackle medium and with lighter blue on top (sides of the lid and interior of the box).
Bilo je zadato da se koriste pastelne boje i sa time sam imala dosta muke jer za mene leto znači jarke boje - plave, cvetne, zelene itd. Morala sam da napravim kompromis sama sa sobom tako da jesam koristila indigo plavu ali samo kako podlogu za crakcle preko koje je došla sveto plava (ivice poklopca i unutrašnjost kutije).
I did a lot of crackle on this box as you can see, although the quality of it is very questionable. I'm pretty happy how the cracle looks a bit like clouds in the sky on the sides, but not as much how it looks on the inside. I love crackle effect, but that's something I definitely have to work on and become more skillful.
Na ovoj kutiji sam radila jako mnogo crackle-a iako je njegov kvalitet veoma diskutabilan. Recimo, sviđa mi se kako je ispalo na stranicama kutije da gornja bela boja pomalo podseća na oblake, ali sa unutrašnjosti nisam baš toliko zadovoljna. Crackle efekat obožavam ali moraću još dosta da ga vežbam.
***
My idea was: on the water = outside, in the water = inside.
Osnovna ideja za kutiju je bila da spoljašnjost prikazuje površinu vode, a unutrašnjost kutije morske dubine.
So, each side of the box has a sailboat in one pastel colour: pink, green, tan and yellow. I've used these colours on the lid also but as a background to four small white sailboats. There is also a touch of pale purple just to make me happy) on the rim of the lid.
Dakle, na svakoj strani kutije nalazi se jedrilica u jednoj od pastelnih boja: roza, zelena, krem i žuta. Te iste boje sam koristila i na poklopcu, ali kao podlogu za četiri male bele jedrilice. Ima tek malkice svetlo ljubičaste boje na obodu poklopca, da ispunim sebi želju.
For the interior I've used slightly darker base colors, but the same pale blue on top of crackle medium.
Za unutrašnjost kutije sam koristila malo tamnije osnovne boje, ali isu svetlo plavu preko crackle-a.
Four fishes are "swimming" there. Their colors match the colors of the sailboats outside. Since I've used two origami models for fish, two same fishes are positioned across form one another.
Tu plivaju i četiri ribice čije boje se poklapaju sa bojama jedrilica na spoljašnjim stranama kutije. Pošto sam koristila dva modela za ribice, ribice koje su iste sam stavila jednu preko puta druge.
There is also some "sea weed" made of blue and gold glitter glue.
Tu je takođe i "morska trava" koju sam nacrtala sa plavim i zlatnim gliterom.
 ***
At the end of this post, I want to thank to the photographer who did a fantastic job both taking pictures and handling a bit of nagging from my side!
Na kraju ovog post-a htela bih da se zahvalim fotografu koji je odradio sjajan posao i što se tiče slikanja i što se tiče izdržavanja mog "zvocanja"!
***
How much longer can a person talk about a single box? - Well, I could talk about this one for ages because, despite all its faults, I love it! :)
Ako se pitate koliko čovek može da piše o jednoj jedinoj kutiji - pa, ja bih mogla do beskonačno jer uz sve njene falinke obožavam ovu kutijicu! :)

8 comments:

Rea_nešto said...

A sad sam shvatila da one šljokičaste crte znače morsku travu-kak sam totalno nemaštovita.. Uglavnom, puna truda si uložila u to i znam cijeniti i sad me pomalo sram kakav sam ti mali poklon poslala; moje isprike, htjela sam sudjelovati, a opet, nisam imala energije.. Sad sudjelujem u čokoladnom swapu i poklon će biti puno veći i bolji.
S tvojom kutijicom sam zadovoljna 100%, vidjela si, puna je lakova za nokte i savršena je! Hvala ti draga još jednom!

Marina said...

Preslatka je :)

Anonymous said...

Здраво Лира,баш ти е убава кутијата!
Имај добар викенд :) Pusa!

Nena3110 said...

Kutija je prelepa, i treba o njoj da pišeš i da se ponosiš!
Ja zadivljena!

Anonymous said...

O, skroz sam već i zaboravila na sweet sumer swap, kad ono predivna i preslatka kutijica me podsjeti. Zbilja je divno kad nekome nešto daruješ te kad primiš od iste dar. Oduševila me tvoja kutijica, predivno si ju napravila!!!

Tatjana said...

Koliko je samo inspiracije u tim papirićima koje radiš.Zavidim!!!

LivesArt said...

Preslatko!

Lyra said...

Divni ste svi, hvala vam puno na ovako lepim komentarima! :*