Thursday, August 04, 2011

Loredana

Loredana... Have you encountered this name before? - I haven't, at least not until I've started blogging and crafting and meeting other crafts people here on this virtual plane.
Loredana... Da li ste ranije čuli za to ime? - Ja nisam, u stvari, ne dok nisam počela da budem aktivnija na blogu i tako upoznala druge kreativce na ovoj našoj virtuelnoj ravni.

Loredana... It sounded mystical, strange and new, yet melodic and enchanting. I thought it to be a made-up nickname, not more. It mesmerized me so that I had to learn more, and here is what I've found out:
Loredana... Zvučalo je mistično, neobično i novo, a takođe melodično i čarobno. Prvo sam mislila da se radi o izmišljenom nadimku, ništa više od toga. Ali opčinjavalo me je toliko da sam morala da istražim o čemu se radi i evo šta sam saznala:
(http://babynamesworld.parentsconnect.com)


Loredana is a female name of Latin origin, used in Italian and Romanian languages. It means "laurel grove". The name itself is of uncertain origin - the name Loredana seems first invented by the Italian novelist Luciano Zuccoli for his novel 'L'amore de Loredana'. Zuccoli might have based it on the Venetian surname Loredan ("laurel grove"), which was derived from the place name Loreo. It may also be a form of the name Lauretana, title of the Madonna di Loreto, which had its origin in the Latin Lauretum, meaning "small woods of laurel."
Loredana je žensko ime latinskog porekla, a koriste ga Italijani i Rumuni. Njegovo značenje je "lovorov gaj". Poreklo imena nije izvesno - čini se da je ime Loredana prvi put izmislio italijanski romanopisac Luciano Zuccoli za svoj roman "
L'amore de Loredana" ("Loredanina ljubav"). Moguće je da ga je Zuccoli zasnovao na venecijanskom prezimenu Loredan (lovorov gaj), koje je izvedeno iz naziva mesta Loreo. Takođe nije isključeno da je ime izvedeno iz imena Lauretana, što je ime za Bogorodicu (Gospu) od Loreta, a koje vodi poreklo od latinske reči Lauretum koja znači "mala lovorova šuma".

Laurel is a symbol for glory, victory, nobility, immortality, intellectual superiority, the gift of prophecy, "big picture" understandings.
Lovor je simbol slave, plemenitosti, besmrtnosti, intelektualne nadmoći, dara proricanja, razumevanja "velike slike".
(http://www.symbolic-meanings.com/2009/11/23/symbolic-laurel-meaning-and-ties-to-name-meaning-of-laura/)
***

Curiosity can be a good thing and lead us to knowledge. Thanks to out blogger-fairy Loredana, I've learned a new beautiful name that's now ranked very high on my list of most beautiful female names.
Radoznalost ponekad može biti zaista dobra i dovesti nas do novih saznanja. Zahvaljujući našoj blogovskoj vili Loredani, saznala sam za jedno prelepo ime koje sada zauzima svoje mesto među najlepšim meni poznatim ženskim imenima.
***
A package from far away is the culprit that I've finally written this post, although I've had it in my head for a while. For me Loredana is a good kind-hearted fairy and I thank her for her gift!
Jedan paket iz daleka je krivac što sam konačno napisala ovaj post, iako sam već neko vreme htela da ha napišem. Za mene je Loredana vila dobrog srca kojoj zahvaljujem na njenom poklonu!

7 comments:

aleks said...

Divan opis imena, a pokloncic je super.Bravo i za tebe i za Loredanu!

Tatjana said...

Super si osmislila ovaj post.Mislim da će Loredana biti prezadovoljna.Pozz!

Suzana said...

Kako slatko! Super pričica! I poklončić naravno!

Rea_nešto said...

Nisam pojma imala što ime znači, niti sam se zapitivala.. A vidim i tebi je stigla utješna nagrada.. :)

Nena3110 said...

Divno, Lyra, drago mi je da si dobila lepe salvetice, napisala si divan teks, mada se ja dosta mučim sa engleskim, zaboravilo se i nedostaje mi srpski, ali ovo je dobra vežba:)

Lyra said...

Juče sam žurila samo da konačno objavim nešto, pošto imam toliko toga a prosto ne stižem. Zato je bilo samo na engleskom i hvala vam na čitanju i trudu da rastumačite! Evo uradila sam sad i prevod da svima bude lakše.
Hvala vam puno na poseti i na lepim komentarima! :)

Medena said...

prekrasan tekst :) :)

Lyra, jesi li vidjela one digitalne darove za tebe na Medenom blogu??